ITAMSoft heeft als doel haar klanten zo optimaal mogelijk te bedienen. Mocht u ondanks al onze goede zorgen toch een klacht hebben, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten dus schriftelijk kenbaar te maken.

Dat kan middels:

  • Een brief. De contactgegevens vindt u op onze contactpagina;
  • Het contactformulier op onze contactpagina;
  • een E-mail die u richt aan info@itamsoft.com.

Wij zullen uw klacht uiterlijk binnen 14 dagen beantwoorden. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.