Geschreven door Arvind op 28 september 2018

In moderne digitale bedrijven speelt technologie een cruciale rol bij het mogelijk maken van concurrentievoordeel, operationele effectiviteit en bedrijfssucces, maar dat betekent ook dat het een grote bron van risico is. Naarmate de afhankelijkheid van technologie groter wordt, wordt het beheer van dat risico belangrijker dan ooit. IT Asset Management (ITAM) kan een essentiële hulpbron en tool zijn in uw toolbox voor risicobeheer om u te helpen het risicoprofiel van uw technologische voetafdruk te begrijpen en bruikbare strategieën te ontwikkelen voor het beheren en verminderen van risico’s voor uw bedrijf.

 

Soorten technologierisico’s

Technologierisico kan verschillende vormen aannemen en uw organisatie op verschillende manieren beïnvloeden. Als u de belangrijkste soorten technologierisico’s begrijpt, kunt u de risicoblootstelling van uw bedrijf bepalen en effectieve risicobeheersingsstrategieën ontwikkelen. De meest voorkomende soorten technologierisico zijn onder andere:

Beveiligingsrisico – gegevensverlies, malware, ransomware, ongeoorloofde toegang

Financieel risico – niet-beheerde IT-kosten, naleving van licenties, belastingen

Operationeel risico – systeemuitval, bedrijfscontinuïteit / noodherstel, schaduw IT

Veel van deze risico’s kunnen niet volledig worden voorkomen, maar dat betekent niet dat u geen maatregelen kunt nemen om de blootstelling te beperken door de kans dat het risico zich voordoet en / of de gevolgen ervan te verkleinen.

 

Hoe ITAM kan helpen met risicomanagement

De sleutel tot effectief risicobeheer is goed geïnformeerde besluitvorming. Als het gaat om technologisch risicobeheer, begint dat met een duidelijk, volledig en nauwkeurig inzicht in de assets die u in uw organisatie heeft, hun huidige configuratie / status, waar ze zich in de activalevenscyclus bevinden en waarvoor ze worden gebruikt. Goed nieuws!! Dat klinkt net als de lijst met doelen die ITAM moet aanpakken. Het beheren van de activagegevens is slechts een deel van het probleem, het andere deel krijgt de informatie in de handen (en hoofden) van de mensen die belast zijn met het nemen van beslissingen over risicobeheer. De waarde van ITAM voor risicobeheer wordt gerealiseerd wanneer nauwkeurige activuminformatie wordt verbruikt, niet wanneer deze wordt geproduceerd.

ITAM-software als hulpmiddel voor besluitvormers

IT Asset Management-software is een belangrijk onderdeel van het algehele IT-servicebeheersysteem van uw bedrijf en biedt een gemeenschappelijke en consistente plaats voor het beheren van activadocumenten en activabeheercyclusactiviteiten. Net zoals de kennis opgesloten in stoffige boeken in de stapels van een bibliotheek, kan uw bedrijf de volledige waarde van uw ITAM-gegevens niet beseffen tenzij besluitvormers weten dat het er is en gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die zij nodig hebben.

Bij Freshservice begrijpen we dat ITAM-software er niet alleen is om uw bedrijf kennis te laten vergaren, het is er om u te helpen het te gebruiken. De ITAM-oplossing van Freshservice ondersteunt niet alleen de basisgegevens- en levenscyclusbeheeractiviteiten die u zou verwachten als onderdeel van een ITSM-oplossing op de eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen manier die u van Freshservice gewend bent, maar probeert ook uw bedrijfsmiddel te maken managementgegevens die gemakkelijker beschikbaar zijn voor andere ITSM-processen en besluitvormers die deze moeten gebruiken om risico’s te begrijpen en te beheren.